Czas wygenerowania treści 2020-11-23 20:24:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3341/332/III/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Listy rankingowej i przyznania dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust.1 pkt 3 i art. 30a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 21-12-2009 10:33:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713