Czas wygenerowania treści 2021-07-30 02:37:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3315/332/III/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Bobrowniki

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 z 2007 r., poz. 115 z póĽn. zm.), uchwały Sejmiku II/51/23/2006
z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 21-12-2009 07:13:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713