Czas wygenerowania treści 2020-11-28 17:03:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2819/320/III/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/8.2.1/2009 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust.1 pkt 3 i art. 30 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 09-12-2009 09:41:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713