Czas wygenerowania treści 2020-11-24 19:05:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3140/326/III/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 1080/267/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie dokonania przez Zarząd podwyższenia poziomu dofinansowania dla projektów (które otrzymały obniżone dofinansowanie do kwoty pierwotnie wnioskowanej przez Beneficjenta), w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 84, poz. 712).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-12-2009 13:08:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713