Czas wygenerowania treści 2020-11-23 20:47:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3126/326/III/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie Instytucji Pośredniczącej do sieci współpracy, których efektem będzie wymiana doświadczeń i działania związane z podniesieniem poziomu wdrażania PO KL poprzez podpisanie stosownych deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz udzielenia pełnomocnictw dla Liderów grantów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z2001 r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 02-12-2009 09:56:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713