Czas wygenerowania treści 2020-12-01 09:49:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 3128/326/III/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu i przyjęcie treści ogłoszenia.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.), ,§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 paĽdziernika 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i trybu pracy komisji konkursowej(Dz. U. z 2003 r., Nr 189, poz. 1855)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 02-12-2009 07:22:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713