Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:25:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2822/320/III/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie:
wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu SCP-03.02.01-009/09 dla Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura zaplecza okołoturystycznego/ przedsiębiorstwa, Działania 3.2. Infrastruktura zaplecza okołoturystycznego, Priorytetu III „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4; ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-12-2009 13:42:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713