Czas wygenerowania treści 2020-12-01 22:02:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2846/320/III/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie:
zmiany Uchwały nr 846/158/III/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami), art.: 47, 48, 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UEL.2006.210.25 (R)) oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007- 2013, Wytycznych nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-11-2009 11:08:14
Ostatnia aktualizacja: 19-11-2009 11:40:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713