Czas wygenerowania treści 2020-11-27 00:12:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2832/320/III/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie:
Przyjęcie projektu zmiany uchwały nr II/46/4/2006 z dnia 27 marca 2006r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.

Na podstawie
: art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U.142z 2001r., poz.1590 z póĽn.zm.) w związku z art.23 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92 z 2009r. poz.753 z póĽn.zm.).Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 17-11-2009 13:35:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713