Czas wygenerowania treści 2020-11-29 11:09:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2818/320/III/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie:
rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Województwa Śląskiego należności pieniężnej wynikającej z kar umownych

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./, w związku z § 1 pkt 4 i § 2 ust 3 „Zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa” stanowiących załącznik do Uchwały Nr III/8/5/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2007 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 12-11-2009 15:59:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713