Czas wygenerowania treści 2020-11-29 12:00:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2848/320/III/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 720/256//III/2009 z dnia 07.04.2009 r., zawarcia aneksów nr 2 do umów dotacji nr 977/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r, 978/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 979/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 981/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 983/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 986/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 987/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 988/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 990/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 992/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 993/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r.,996/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., aneksu nr 3 do umowy dotacji 985/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. oraz aneksu nr 4 do umowy dotacji nr 975/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. zawartych z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z póĽniejszymi zmianami )


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 12-11-2009 12:24:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713