Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:25:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2815/320/III/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie:
wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach poprzez zamianę na inną nieruchomość

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz w związku z § 2 umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji zawartej w dniu 8 listopada 2007 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Śląskim


Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-11-2009 09:39:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713