Czas wygenerowania treści 2020-12-05 23:19:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2829/320/III/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/37/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009 .

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Renata Sitko 10-11-2009 09:37:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713