Czas wygenerowania treści 2020-12-03 07:59:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2625/315/III/2009 z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie:
wprowadzenia zmian do „Zasad realizacji projektu” złożonego przez Samorząd Województwa Śląskiego/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” o nr POKL.09.01.02-24-108/08

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 28 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712); § 3 pkt 2 oraz
§7 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.;


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 26-10-2009 15:10:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713