Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:30:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2621/315/III/2009 z dnia 20 października 2009 roku
w sprawie:
umorzenia należności Kolejowych Zakładów Maszyn ,,Kolzam” S.A. w wysokości 17 284,96 zł wraz z odsetkami na dzień umorzenia

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590 z póĽn. zm./ w związku z §1 pkt 4 oraz §2 ust. 1 pkt 5 załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/8/5/2007 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-10-2009 10:27:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713