Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:41:06

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2642/315/III/2009 z dnia 20 października 2009 roku
w sprawie:
rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należności pieniężnej wynikającej z kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./, w związku z § 1 pkt 4 i § 2 ust 3 „Zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa” stanowiących załącznik do Uchwały Nr III/8/5/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2007 r. oraz „Zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych wynikających z kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach” stanowiących załącznik do Uchwały Nr 722/256/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.04.2009r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Ewa Baucz 23-10-2009 08:19:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713