Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:54:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2420/307/III/2009 z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy dotacji na realizację zadań pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku. Nr ŚL/POKL/PT/2009/1 z dnia 18 lutego 2009 r.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001r.
poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 205 i 209 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.
(Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 z póĽn. zm.); w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007roku w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. Nr 175 z 2007 r. poz.1232); w związku z §10 Umowy dotacji rozwojowej na realizację zadań pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku. Nr ŚL/POKL/PT/2009/1 z dnia 18 lutego 2009 roku.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-10-2009 10:29:34
Ostatnia aktualizacja: 08-10-2009 10:38:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713