Czas wygenerowania treści 2020-11-28 09:17:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2396/307/III/2009 z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie:
zaopiniowania projektu „Aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wisły na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 r.”

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-10-2009 14:07:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713