Czas wygenerowania treści 2020-12-03 01:57:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2407/307/III/2009 z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 42/KT/2008 z Gminą Wilkowice

Na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z póĽn. zmianami) , art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. nr 19 z 2007 r. poz. 115), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08. 2006 r.
w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 28-09-2009 12:18:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713