Czas wygenerowania treści 2020-12-01 06:08:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2417/307/III/2009 z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie:
Przyjęcia aktualizacji pakietu aplikacyjnego w zakresie wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 typ projektu 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych Ľródeł dofinansowania przedsiębiorczości

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), oraz art. 29 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-09-2009 12:07:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713