Czas wygenerowania treści 2020-11-28 21:36:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2401/307/III/2009 z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie:
Rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 r. (dla ofert złożonych w terminie od 30 lipca do 2 września 2009 roku)

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tj.: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1590 ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art. 21 pkt 1 oraz
art. 25 ust 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2008 r., nr 115, poz. 728
ze zm.), art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U., nr 249,
poz. 2104 ze zm.), Uchwały Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 25-09-2009 08:36:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713