Czas wygenerowania treści 2020-12-05 05:50:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2131/295/III/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w latach 2009-2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 5 pkt 9 oraz art. 28 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84 poz. 712);
oraz § 20 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/DO/2008/1 z dnia 10 lipca 2008 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 07-09-2009 10:02:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713