Czas wygenerowania treści 2020-12-05 01:11:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2092/294/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Borycz - Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity;
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – Rozdział 6.10 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia
2009 r., § 13 ust. 11 Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Województwie Śląskim stanowiący załącznik nr 2
do uchwały nr 1744/284/III/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-08-2009 09:31:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713