Czas wygenerowania treści 2020-11-28 20:17:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2135/295/III/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 970/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego na lata 2007-2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zmianami) oraz art. 25 ust 2 pkt 2, art. 26 ust 1 pkt 4 i 10 oraz art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-08-2009 08:43:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713