Czas wygenerowania treści 2020-11-28 17:28:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2091/294/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Warmuz-Małkowskiej – podinspektorowi w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 32
i art. 33 § 1 i § 2, art. 89 i art. 90 § 2 ust. 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku
Nr 98 poz. 1071 z póĽn. zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-08-2009 13:24:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713