Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:13:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2111/294/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego wykorzystania przyznanych samorządowi województwa w roku 2009 środków z Funduszu Kolejowego.

Na podstawie
 art. 14 ust.1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.)
 art. 40 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789 z póĽn. zm.)
 Art. 11a ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz.61, oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 966. z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-08-2009 14:51:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713