Czas wygenerowania treści 2020-12-01 06:58:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2120/295/III/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
powierzenia Panu Stanisławowi Bębnowi pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 21-08-2009 14:21:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713