Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:17:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2133/295/III/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
zmiany Uchwały nr 2207/118/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2007 roku poprzez aktualizację składu Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 w Województwie Śląskim oraz modyfikacji zapisów Regulaminu Grupy.

Na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1590 z 2001 r., z póĽn. zm.) oraz Rozdziału 5 pkt. 9 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z 14 sierpnia 2007 roku


Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-08-2009 12:40:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713