Czas wygenerowania treści 2020-11-28 06:13:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2132/295/III/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia list rankingowych wniosków, które zostały ocenione przez Komisje Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej odpowiednio w ramach konkursów nr 2/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i 2/POKL/7.2.2/2008 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust.1 pkt 3 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 20-08-2009 13:49:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713