Czas wygenerowania treści 2020-11-28 17:29:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2129/295/III/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
zmiany listy stypendystów projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z poĽn. zm.), art. 28 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki Rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z poĽn. zm.), § 20 pkt. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 20-08-2009 13:44:42
Ostatnia aktualizacja: Joanna Caus 20-08-2009 13:45:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713