Czas wygenerowania treści 2020-11-25 12:01:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2105/294/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1178/271/III/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych nr 7/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałnia 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust 1 pkt. 3 oraz Art. 28 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z póĽn. zm.); § 3 pkt. 2 oraz § 7 pkt. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 20-08-2009 13:36:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713