Czas wygenerowania treści 2020-12-03 09:29:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2124/295/III/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania pn. „Odgruzowanie i zabezpieczenie podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu” oraz zawarcia umowy dotacji.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zmianami)
oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r, poz. 2104 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 20-08-2009 13:32:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713