Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:40:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2076/294/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem: Firma Przewozowa „JAW-BUS” Anna Jaworska z siedzibą: Podzamcze, ul. Wojska Polskiego 21A Ogrodzieniec, realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Na podstawie
art. 6, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590/; art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z póĽn. zm./


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 19-08-2009 07:58:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713