Czas wygenerowania treści 2020-11-28 09:08:06

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2099/294/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
współorganizacji obchodów IX Światowego Dnia FAS pt. „FASD jako wezwanie dla rodziny, profesjonalistów, społeczeństwa”

Na podstawie
Art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 6,
art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĽwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 roku, nr 70, poz. 473 ze zm.),
w związku z Uchwałą Nr II/47/3/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020, Uchwałą Nr II/53/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 paĽdziernika 2006 roku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 oraz Uchwałą
Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 18-08-2009 13:19:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713