Czas wygenerowania treści 2020-12-06 02:06:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2003/291/III/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 617/ZD/2009 z dnia 02.04.2009 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 r. z póĽn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz.U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z póĽ. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 17-08-2009 11:18:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713