Czas wygenerowania treści 2020-11-28 06:24:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1975/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie:
Ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 roku

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj.: Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142, poz.1590 ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art. 21 pkt 4 ustawy oraz art. 25 ust 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.), art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), uchwały Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 oraz uchwały Nr 3134/221/III/ 2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego oraz konkursu ofert realizacji zadań z zakresu polityki społecznej przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 17-08-2009 11:13:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713