Czas wygenerowania treści 2020-11-28 05:54:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1997/291/III/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 ze zm.), art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 ze zm.), art. 21 i art. 32 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92 poz.753 z 2009 r. ze zm.) oraz art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 99 poz. 826).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-08-2009 12:10:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713