Czas wygenerowania treści 2020-11-28 09:46:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1966/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia Umowy Dotacji Nr 273/2009/1/ZS/pr/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie opracowania pn. ,,Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu, którego szacunkowy koszt wynosi 360 000 zł. Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Katowicach wyniesie nie więcej niż 67% (do kwoty 240 000 zł)

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póĽn. zm.) oraz art. 409 pkt 8 i art. 411 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-08-2009 11:31:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713