Czas wygenerowania treści 2020-11-30 20:48:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1898/288/III/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku
w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1556/281/III/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Poddziałania 1.2.1. „Mikrporzedsiebiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-08-2009 11:33:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713