Czas wygenerowania treści 2020-11-28 17:40:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2010/291/III/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/21/9/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku zmienionej uchwałą Nr III/29/2/2008 z dnia 22 paĽdziernika 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 13-08-2009 10:48:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713