Czas wygenerowania treści 2020-12-01 22:17:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1968/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z szczegółowym zestawieniem zgłoszonych uwag oraz propozycji ich rozstrzygnięcia

Na podstawie
art. 6 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 84 poz. 712.) oraz art. 42, i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2008 Nr 199 poz. 1227)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 13-08-2009 10:27:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713