Czas wygenerowania treści 2020-12-01 03:36:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1967/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2010-2030

Na podstawie
art.11 ust.1 pkt 4 i ust.2 pkt 5, art. 14 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.), art.4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 92 poz. 880 z póĽn. zm.) oraz na postawie art.17 ust.1 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 13-08-2009 10:15:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713