Czas wygenerowania treści 2020-12-06 02:28:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1998/291/III/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
Zawarcie porozumienia z Gminą Węgierska Górka w sprawie wspólnej organizacji ,,Stołu regionalnego”, który zaprezentowany będzie podczas ,,Dni Węgierskiej Górki” w dniach 7-9 sierpnia 2009 r.

Na podstawie
Art. 11 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zmianami).
Art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U z 2007 r. Nr 64, poz.427 z póĽniejszymi zmianami).
Uchwała Nr 1057/266/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.05.2009 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego projektu Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2009.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 11-08-2009 14:23:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713