Czas wygenerowania treści 2020-12-02 06:38:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1959/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu Nr 3 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., Nr KL/ŚL/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.); art. 27 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658 z póĽn, zm.); Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lipca 2009 r.; w związku
z § 28 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 11-08-2009 13:23:43
Ostatnia aktualizacja: Joanna Caus 11-08-2009 14:08:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713