Czas wygenerowania treści 2020-11-28 20:33:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1995/291/III/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Nych – legitymującemu się dowodem osobistym , PESEL , zamieszkałemu w Tychach przy ul. - Koordynatorowi Zespołu firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 98 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. nr 16 z 2007 r., poz. 93 z póĽn. zm.), art. 32 i art. 33 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. nr 98 poz. 1071 z póĽn. zm.), umowa nr 1334/KT/2009 zawarta dnia 27. 05. 2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim
a Grontmij Polska Sp. z o.o


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-08-2009 09:38:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713