Czas wygenerowania treści 2021-06-22 19:55:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1965/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie:
zaopiniowania projektu “Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilkowice na lata 2009 - 2012”

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-08-2009 13:56:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713