Czas wygenerowania treści 2020-12-01 02:35:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1989/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i przyjęcia treści ogłoszenia.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania, w tym organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. z 2003 r., Nr 84, poz. 779), ),§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 paĽdziernika 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i trybu pracy komisji konkursowej(Dz. U. z 2003 r., Nr 189, poz. 1855)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 06-08-2009 09:30:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713