Czas wygenerowania treści 2020-11-28 09:01:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1939/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – Zastępcy Dyrektora do spraw inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 11b ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 193 z 2008 r.,
poz. 1194 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-08-2009 08:53:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713