Czas wygenerowania treści 2020-12-05 01:09:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1923/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
umorzenia należności zlikwidowanego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” od ARMCO RECYCLING Sp. z o.o. na kwotę 23 003,23zł.

Na podstawie
Na podstawie Art. 41 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. nr 142. poz 1590 z póĽn. zm). W związku z § 1 pkt. 4 oraz § 2 ust. 1 pkt 5 załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa


Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Ząbkowski 06-08-2009 08:15:07
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Ząbkowski 06-08-2009 08:15:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713