Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:31:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1918/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
Przyjęcia wzoru umowy w sprawie wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009 na budowę zbiorników małej retencji

Na podstawie
art.41 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa ( Dz.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1590 z póĽn.zm. ) w związku z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jedn. Dz. U. Nr 121 z 2004r., poz. 1266 z póĽn.zm.) oraz uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/43/4/2006 z 16 stycznia 2006 roku w sprawie “Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim” z póĽn.zm.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 05-08-2009 11:09:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713